Poland

Apel SBP w sprawie pomocy dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich solidaryzuje się z narodem ukraińskim w walce z agresorem, który niszczy kraj, dorobek pokoleń, zabija niewinnych ludzi.

Zarząd Główny SBP podejmuje próbę nawiązania kontaktu z Ukraińskim Stowarzyszeniem Bibliotek. W przesłanej korespondencji przekazaliśmy swe poparcie dla bohaterskich działań społeczeństwa ukraińskiego w ich walce o niepodległość, porządek oraz ład polityczny i społeczny. Zapewniliśmy, że swej solidarności z narodem ukraińskim nie pozostawiamy bez konkretnych deklaracji. Chcemy w miarę swoich możliwości pomóc. Czekamy na informacje dotyczące rodzaju i zakresu potrzebnej pomocy.

Zwracamy się również do Koleżanek i Kolegów, członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w całym kraju, aby włączyli się w działania mające na celu pomoc i wsparcie dla osób z Ukrainy, które w ostatnich dniach przyjechały na Państwa teren. Prosimy o przygotowanie w bibliotekach, w których Państwo pracujecie, w miarę możliwości, propozycji dostępu do literatury, potrzebnych informacji, organizacji zajęć dla dzieci, które pozbawione zostały możliwości zabawy lub nauki, a także włączanie się do innych działań np. współpracując z samorządami, instytucjami pomocowymi, stowarzyszeniami lokalnymi i fundacjami.

Prosimy także o podzielenie się Państwa wiedzą, doświadczeniem, wnioskami z ostatnich kilku dni – jak wygląda sytuacja na Państwa terenie? Czy w Państwa otoczeniu są osoby potrzebujące pomocy, czy są wśród nich bibliotekarze, których możemy wesprzeć?

Na portalu SBP przygotowujemy zakładkę #ZBIBLIOTEKARZAMIUKRAINY, gdzie będziemy zamieszczać Państwa relacje.

dr Barbara Budyńska
p.o. Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


>> Treść dokumentu (PDF)

Accessibility