Belgium (Flanders)

Solidariteitsbetuiging met onze internationale collega’s

In tijden van oorlog is er voor bibliotheken en informatieprofessionals een bijzonder belangrijke rol weggelegd. De oorlog die momenteel in Oekraïne woedt, wordt niet enkel gevochten met wapens, maar ook met informatie. De Russische overheid besliste op 24 februari om militaire troepen Oekraïne, een soeverein land, binnen te sturen. In het Westen werd de actie meteen veroordeeld als een invasie. De Russische staatsmedia noemden het een speciale operatie om Oekraïne te bevrijden van het neonazisme.

Toegang tot betrouwbare informatie

Als beroepsvereniging van informatieprofessionals ijveren we ervoor dat alle burgers nu en in de toekomst gebruik kunnen maken van goed bewaarde en toegankelijke informatie. 

Onze sector zit mee in de frontlinie in de strijd tegen fake news. We moeten erover waken dat gebruikers de weg vinden naar betrouwbare informatie, dat zij toegang krijgen tot bronnen die de verschillende aspecten in het verhaal belichten. We moeten beducht zijn voor elke vorm van censuur, aandacht hebben voor de nuance en ons inzetten om democratie en vrije meningsuiting te beschermen.

We moedigen bibliotheken aan om zich samen met de overheden en andere partners in te zetten om vluchtelingen op te vangen met de informatie, infrastructuur en middelen die zij ter beschikking hebben. EBLIDA, het netwerk van bibliotheken in Europa, zal op haar website een pagina aanmaken waarop inspirerende initiatieven gedeeld worden.

Documentair en cultureel erfgoed

De fysieke vernielingen van het oorlogsgeweld vormen een bedreiging voor de collecties van bibliotheken, archieven en documentatiecentra in Oekraïne. Belangrijke archieven dreigen voor altijd verloren te gaan. Ook bibliotheken zullen bij de gevechten en raketaanvallen onherroepelijk verloren gaan. Het voorkomen en opvangen van deze verliezen is een grote uitdaging voor onze sector.

Wij ondersteunen dan ook de oproep van ICA, de Internationale Archiefraad, om het documentair en cultureel erfgoed in Oekraïne te sparen, en het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict van 1954 te respecteren.

Het bestuur van de VVBAD veroordeelt elke vorm van geweld en inbreuk op de rechten van de mens. We leven mee met alle slachtoffers van deze oorlog en roepen onze collega’s op om hun rol op te nemen in de strijd tegen desinformatie.

Accessibility